Berandu da*


Espaloian [1985]

Lehengo batin
bidali nuen
Sherlock Holmes
Watson-ekin
ene andre ideiala, please
bilatzeko eskatuz

Astero egiten gendun
bilera luza bat
detektibe haiek beti
informe berbera zen
ematen zitadena
iribarre etsiaz

"Ez, Sigrid erregina ez da
hiri guztian azaltzen
arrastorik batere utzi gabean
joana dirudi."

Ni ere ibiltzen naiz
ene maitearen
soineko pusketa bat-edo
bere painelu horia
aurkitzeko asmua
desio alper horreaz.

"Ez, Sigrid erregina ez da
hiri guztian azaltzen
arrastorik batere utzi gabean
joana dirudi."

Berandu da, berandu da
berandu da niretzako
Berandu da, berandu da
berandu da niretzako
Ez dut sekula aurkituko
nire Sigrid erregina...
...sekula ez dut...